Objektovo orientované programovanie

1. cvičenie

prezentácia

2. cvičenie

prezentácia

3. cvičenie

cv03-sifra.png
CipherApplication.java
Tables.java
Vectors.java
intellij_idea_parametre.png
BreakAndCountinue.java

4. cvičenie

Parametre.java
Assert.java
Rekurzia.java
StatickePremenne.java, Mathematics.java, Week.java
Application.java, Language.java, Calendar.java

5. cvičenie

témy: triedy a objekty, balíky, moduly, unit testy
oop2024_cv05.zip

6. cvičenie

témy: dedičnosť, abstraktná trieda, abstraktná metóda, protected
oop2024_cv06.zip (zdrojáky)

7. cvičenie

témy: výnimky, rozhrania
oop2024_cv07.zip

8. cvičenie

témy: vnorené typy, generické typy, začiatok equals() a hashCode()
projekt (zdrojáky)
prezentácia
princíp práce Queue (obrázok)

9. cvičenie

témy: porovnávanie (equals, hashCode, compareTo, compare), Liskovej princíp substitucie
projekt (zdrojáky)

10. cvičenie

témy: singleton, abstract factory
projekt (zdrojáky)

11. cvičenie

témy: state, decorator
projekt (zdrojáky)